Тезисы докладов международной научно практической конференции «мосты и тоннели : теория, исследования, практика»
PDF просмотр
НазваниеТезисы докладов международной научно практической конференции «мосты и тоннели : теория, исследования, практика»
страница1/74
Дата конвертации16.01.2013
Размер0.95 Mb.
ТипТезисы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ УКРАИНЫ 
 
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА ИМЕНИ АКАДЕМИКА В. ЛАЗАРЯНА 
 
ВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ТРАНСПОРТНОЙ АКАДЕМИИ УКРАИНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 
Міжнародної науково-практичної конференції  
«МОСТИ ТА ТУНЕЛІТЕОРІЯДОСЛІДЖЕННЯПРАКТИКА » 
 
 
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 
Международной научно-практической конференции 
«МОСТЫ И ТОННЕЛИТЕОРИЯИССЛЕДОВАНИЯПРАКТИКА» 
 
 
 
ABSTRACTS 
of the International Scientific & Practical Conference   
«BRIDGES AND TUNNELS:  
THEORY, RESEARCH STUDIES & PRACTICE» 
 
 
 
 
 
 

11.10 - 12.10.2007 
 
 
 
 
 
 

Днепропетровск 
2007 
 

УДК 624.01. 
 
Мости  та  тунелі:  теорія,  дослідження,  практика:  Тези  доповідей  Міжнар. 
науково-практичної конференції. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2007. – 163 с. 
 
 

В  сборнике  представлены  тезисы  докладов  Международной  научно-
практической  конференции  «Мосты  и  тоннели:  теория,  исследования, 
практика»,  которая  состоялась  11-12  октября  2007  г.  в  Днепропетровском 
национальном университете железнодорожного транспорта имени академика 
В.  Лазаряна.  Рассмотрены  результаты  теоретических  и  экспериментальных 
научных  исследований  в  области  проектирования  строительства  и 
эксплуатации транспортных сооружений. 
Сборник  предназначен  для  работников  научно-исследовательских 
институтов,  предприятий  транспорта,  проектных  и  строительных 
организаций,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  отраслевых  высших 
учебных заведений. 
 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 
д.т.н., профессор Казакевич М. И. – председатель 
д.т.н., профессор Петренко В. Д. 
д.т.н., профессор Ракша С. В. 
к.т.н., доцент Распопов А. С. 
к.т.н., доцент Попович Н. М. 
к.т.н., доцент Марочка В. В. 
к.т.н., доцент Тютькин А. Л. 
к.т.н., с.н.с. Соломка В. И. 
Миргородская А. И. – ответственный секретарь 
 
Адрес редакционной коллегии: 
49010, г. Днепропетровск, ул. Акад. Лазаряна,2, ДИИТ 
 
Тезисы докладов печатаются на языке оригинала в редакции авторов. 
 

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ» 
 
Визначення втомної міцності арматурного прокату класу А500С  
за сигналами акустичної емісії при проведенні вхідного контролю  
конструкційматеріалів та виробів при будівництві споруд 
 
Бабяк І. П., к.т.н. (ДерждорНДІ, м. Київ) 
 
На сьогоднішній день дорожнє будівництво в Україні набирає все більшого 
розмаху. Зростання об’ємів і темпів дорожніх робіт вимагає застосування конс-
трукцій, матеріалів та виробів, які дозволяють зберегти високі темпи і забезпе-
чити  найвищу  якість.  При  цьому,  виникає  потреба  у  швидкому  та  надійному 
визначенні  їх  якості  та  відповідності  стандартам  України  при  потраплянні  на 
будівельний майданчик. 
Зокрема, одним з відкритих питань з визначення якості залишається дослі-
дження  арматурного  прокату.  Відповідно  до  діючих  норм,  для  отримання  до-
стовірних результатів з визначення втомної міцності при випробуванні армату-
ри необхідно випробувати серію зразків, які повинні досягати базової кількості 
(2×106 циклів) прикладання багаторазово повторюваних навантажень (БПН). 
При  визначенні  витривалості  арматурних  зразків  при  прикладанні  до  них 
БПН, експеримент триває значну кількість часу. Визначення характеристик ви-
тривалості  лише  для  одного  діаметру  арматури,  включаючи  зварні  з’єднання 
триває місяці. Дослідження широкого діапазону діаметрів арматурного прокату 
та його з’єднань пов’язане із значними часовими затратами. Тому, актуальним є 
застосування  способу,  який  би  дозволяв  швидко  та  з  невеликою  похибкою 
встановлювати характеристики витривалості арматурного прокату, не витрача-
ючи значної кількості часу даючи при цьому гарантію застосування на будіве-
льних майданчиках якісного арматурного прокату. 
Таким способом є побудова кривих витривалості для зразків із використан-
ням параметрів акустичної емісії (АЕ). 
Як було встановлено, характер графіків параметрів випромінювання АЕ чі-
тко описує зміну напружено-деформованого стану зразків протягом всієї трива-
лості випробування: при статичному навантаженні або при БПН.  
Для побудови графіку витривалості арматурних зразків за параметрами си-
гналів АЕ був використаний принцип побудови діаграм витривалості механіч-
 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Тезисы докладов международной научно практической конференции «мосты и тоннели : теория, исследования, практика» iconТезисы докладов Москва 2012 удк 519. 2 Ббк 22. 172 П 34 Тезисы докладов 3-й Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества»
Тезисы докладов 3-й Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики...

Тезисы докладов международной научно практической конференции «мосты и тоннели : теория, исследования, практика» iconТезисы докладов москва 2009 удк677. 02. 001. 5 Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Со- временные технологии и оборудование текстильной промышленности»
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тезисы докладов международной научно практической конференции «мосты и тоннели : теория, исследования, практика» iconПрограмма работы Международной научно-практической конференции теория и практика актуальных исследований 17 апреля 2012
Балашов А. Ю. Спасательные исследования котлована у северной стены Лужецкого монастыря Можайска

Тезисы докладов международной научно практической конференции «мосты и тоннели : теория, исследования, практика» iconТезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции аспирантов социологов. М., 1992 0,1 п л
Использование сверхурочных работ в промышленности: состояние и тенденции развития // Проблемы рабочего времени в условиях совершенствования...

Тезисы докладов международной научно практической конференции «мосты и тоннели : теория, исследования, практика» icon1 международной научно-практической конференции
«Методология, теория и практика профессиональной деятельности психолога-консультанта»

Тезисы докладов международной научно практической конференции «мосты и тоннели : теория, исследования, практика» iconПрограмма работы на 3-й Международной научно-практической конференции «Лигногумат теория и практика применения в сельском хозяйстве»

Тезисы докладов международной научно практической конференции «мосты и тоннели : теория, исследования, практика» iconВ сборнике представлены тезисы докладов и выступлений участников научно-практической конференции

Тезисы докладов международной научно практической конференции «мосты и тоннели : теория, исследования, практика» iconТезисы докладов и выступлений II всероссийская научно-теоретическая конференция «pr в России: образование, тенденции, международный опыт»
России: образование, тенденции, международный опыт: тезисы докладов и выступлений II всероссийской научно-практической конференции...

Тезисы докладов международной научно практической конференции «мосты и тоннели : теория, исследования, практика» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «Мосты и тоннели»
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Мосты и тоннели» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного...

Тезисы докладов международной научно практической конференции «мосты и тоннели : теория, исследования, практика» iconАнкета и тезисы для публикации высылаются на e-mail оргкомитета: с уважением, Оргкомитет и Программный комитет Международной научно-практической конференции «Психология и педагогика в системе гуманитарного знания»
Оргкомитет и Программный комитет II международной заочной научно-практической конференции «психология и педагогика в системе гуманитарного...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница